zaterdag, december 5, 2020

Duo legaat

Uw erfenis kan het verschil maken voor onze asieldieren

Nadenken over de dood doen we natuurlijk liever niet, maar toch is het zinvol dit wel te doen. Dankzij een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Naast vrienden en familie kan u ook een goed doel opnemen in uw testament.
Dierenasiel Unco-Jerry Kempen is een vzw die dankzij steun van vele duizenden dierenvrienden zich jaar na jaar kan blijven inzetten voor honden en katten in nood. We mochten al van verschillende sympathisanten een legaat ontvangen. Zo konden we bijvoorbeeld dankzij een legaat ons dierenasiel uitbreiden.
Ook u kan het verschil maken, door dierenasiel Unco-Jerry Kempen vzw op te nemen in uw testament. Geef een gedeelte van uw nalatenschap een bijzondere bestemming en help honden en katten in nood.

Een woordje uitleg

Het duo-legaat kan gedefinieerd worden als de techniek waarbij in een testament een legaat wordt toegekend ten voordele van een instelling (Unco-Jerry Kempen v.z.w.) of een organisatie met een onbaatzuchtig doel onder de last om de successierechten op een ander legaat in datzelfde testament te betalen.
Het duo-legaat is bijgevolg een legale methode om een deel van uw vermogen aan dierenasiel Unco-Jerry Kempen v.z.w. na te laten en dit zonder uw erfgenamen enig nadeel te bezorgen. Het duo-legaat zal voor de erfgenamen een besparing van successierechten betekenen en het biedt de mogelijkheid om de netto-erfenis te laten stijgen.
Systeem
Artikel 64, § 2 van het Wetboek van Successierechten bepaalt dat men via een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. In het testament stelt de erflater een bijzondere legataris en een algemene legataris aan. De algemene legataris (Unco-Jerry Kempen v.z.w.), heeft als opdracht de successierechten van de bijzondere legataris (neef, nicht, tante, buur, vriend,…) en de kosten van de vereffening van de nalatenschap ten laste te nemen.
Voordeel
Niet je familielid, buur of vriend betaalt de successierechten, maar wel dierenasiel Unco-Jerry Kempen v.z.w. Unco-Jerry Kempen v.z.w. heeft voor haar gedeelte van het legaat een verlaagd successierechtentarief (tarief = 8.5 %).

Door een duo-legaat kan de erflater ervoor zorgen dat zijn erfgenamen geen successierechten betalen omdat ons dierenasiel deze last draagt. Men kan er bovendien voor zorgen dat de netto-erfenis stijgt dankzij het duo-legaat. Aan de andere kant kan de erflater ervoor zorgen dat een gedeelte van de nalatenschap voor wetenschappelijke & maatschappelijke doeleinden wordt aangewend. Dit is ontegensprekelijk een win-win situatie voor alle betrokken partijen.
Uw eigen notaris is de aangewezen persoon om u te adviseren bij het opstellen van uw testament. Hij kan een notarieel testament opstellen of kan uw eigenhandig testament in bewaring nemen of laten registreren.

Alle dieren hebben recht om gelukkig te zijn in de beste leefomstandigheden
Adoptie katten: 0498/489.272 (Maria)
Adoptie honden: 0492/041.471 (Myriam)
Voor algemene informatie kunt u terecht bij 0472/010023

Klik om naar de ZooPlus webshop te gaan...

Bestellen via deze link (op de afbeelding hierboven te klikken) is ten voordele van ons asiel.

Gezocht helpers

Er is steeds een overrompeling van poezen in het asiel! Poezen vragen veel verzorging, daarom doen we een dringende oproep naar mensen die een handje komen toesteken om de poezen te verzorgen: kattenbakken proper maken, de katten eten geven maar ook mee helpen om de katten minder schuw te maken door ze wat aandacht te geven en te knuffelen. Zelfs een uurtje per week is al een hele grote hulp voor ons.
Voor meer info over de poezenverzorging:
contacteer Maria op 0498489272

 

0498/489.272

klik voor uw melding !

Dier vermist of gevonden, klik op de banner voor uw melding !
Gezocht opvanggezinnen
Ons asiel kan pas goed functioneren met gemotiveerde vrijwilligers, daar kunnen we er nog steeds van gebruiken:
Als opvanggezin: opvangen van katjes of honden, hen laten voorzien van alle medische zorgen, het ontvangen van eventuele adoptanten,… Uiteraard wordt er voeding voorzien en kan je voor alle medische zorgen terecht bij de dierenartsen waarmee we samenwerken.
Heb je interesse neem dan zeker contact op met onze voorzitster Maria op het nummer 0498/48 92 72 of stuur een mailtje naar info@dierenasiel-uncojerry.be

Deel ons op sociale media !

VOLG ONS

– Alle rechten voorbehouden de Merodedreef 137 b te 2260 Westerlo – Erkenningsnummer HK 3010 4635 Telefoon: 0498/489272 – Rekeningnummer KBC BE18 7310 2050 5165 info@dierenasiel-uncojerry.be – Bezoek enkel op afspraak